Další druhy pokeru

 

 

Omaha
Na první pohled se Omaha velmi podobá Texas Hold'em. Jenže ve hře Omaha dostává každý hráč čtyři karty, což této pokerové variantě propůjčuje zajímavou složitost.

 

Hra

Ve hře Omaha dostanete čtyři Hole Cards - karty, které vaši spoluhráči nevidí. Poté je na stůl postupně vykládáno pět odkrytých karet. To jsou společné karty (Community Cards), které mohou použít všichni hráči k sestavení pokerového listu o pěti kartách.

Když jsou karty rozdány, musíte dvě z vašich Hole Cards kombinovat se třemi společnými kartami tak, abyste sestavili co nejlepší pokerový list.

 

Blinds

Omaha se hraje s Blinds. Ještě před rozdáním karet vsadí první dva hráči po levici rozdávajícího Small Blind a Big Blind jako počáteční vklad do banku.

 

Deal (rozdání)

Poté, co byly vsazeny Blinds, dostane každý hráč čtyři zakryté karty, tzv. Hold Cards.

Následuje první sázkové kolo počínaje hráčem nalevo od Big Blind.

 

Flop

Po prvním sázkovém kole jsou na stůl vyloženy tři odkryté karty. Ty se nazývají Flop.

Následuje druhé sázkové kolo počínaje prvním aktivním hráčem nalevo od rozdávajícího.

 

Turn (Fourth Street)

Po druhém sázkovém kole je odkryta čtvrtá společná karta. Ta se nazývá Turn.

Následuje třetí sázkové kolo, počínaje prvním aktivním hráčem nalevo od rozdávajícího.

 

River (Fifth Street)

Pátá a poslední společná karta se jmenuje River. Následuje čtvrté a poslední sázkové kolo. Opět začíná první aktivní hráč nalevo od rozdávajícího.

Pokud po tomto sázkovém kole ve hře zůstává více než jeden hráč, následuje Showdown.

 

 

Tipy ke hře Omaha

Poker - raději složte karty!

Ve hře Omaha není skvělý list zase takovým důvodem k radosti, protože z něj můžete použít pouze dvě karty. Když jsou vaše Hole Cards například čtyři králové, nemáte žádný Poker! Ve skutečnosti nemůžete sestavit ani trojici, protože ve společných kartách už se žádný král neobjeví.

Nebo když držíte v ruce čtyři srdce: vaše šance na fleš je nižší, než kdybyste měli jen dvě srdcové karty. Pokud se váš list skládá ze dvou srdcí a jednoho piku, je vaše šance na sestavení fleše dokonce ještě vyšší.

Nenechte se tedy zmýlit, když ve hře Omaha držíte fantastické karty.

 

Spekulace s vysokou postupkou

V Texas Hold'em je po flopu sestavený list (např. trojice) obvykle lepší než tzv. Drawing Hand - list, který k vítězství potřebuje ještě vylepšit (např. když se čtyřmi kartami spekulujete na postupku). Ve hře Omaha tomu tak není, jelikož v ní existuje řada způsobů, jak sestavit skutečně dobrý list. Při podobných Drawing Hands můžete také hodně vsadit.

Když máte v ruce například 10-9-6-5 a flop je K-8-7, může se v Turn nebo River objevit jedna z 20 karet, se kterými můžete sestavit postupku: čtyři čtyřky, tři pětky, tři šestky, tři devítky a čtyři spodci.

S kombinací srdcovéA-pikovýK-srdcová10-piková9 a flopem srdcováQ-srdcovýJ-piková3 existuje 22 karet, s nimiž můžete sestavit postupku nebo fleš. Kromě toho je tu ještě 16 karet, s nimiž můžete sestavit postupku: čtyři osmičky, tři devítky, tři desítky, tři králové a tři esa. S devíti zbývajícími srdcovými kartami byste mohli sestavit fleš, ale tři z nich jsme už počítali, jelikož s nimi můžete rovněž sestavit postupku: srdcová 8, srdcová 9 a srdcový král.

V obou případech máte stejné nebo lepší šance oproti hráči, který má při flopu trojici.

 

Počáteční listy s několikrát použitelnými kartami

Se čtyřmi kartami je možno sestavit podstatně více kombinací než se dvěma. Jelikož všechny čtyři karty lze kombinovat s každou ze zbylých tří karet, není list ve hře Omaha totéž jako dva listy v Texas Hold´em, nýbrž jako šest. Ve hře Omaha tedy dávejte pozor na listy, v nichž vaše čtyři karty můžete využít několika způsoby.

 

 

 

Omaha Hi/Lo

 

Split Pot

Omaha Hi/Lo se hraje stejným způsobem jako Omaha, ovšem s jednou výjimkou: v Showdown vyhrává nejvyšší list pouze polovinu banku, zatímco druhá polovina náleží nejlepšímu nízkému listu.

To ale platí pouze v případě, že některý z hráčů předloží platný nízký list. Pokud ve hře žádný platný nízký list není, vyhrává nejlepší vysoký list celý bank.

 

Podmínky pro nízký list

Nizký list nesmí obsahovat karty, které jsou vyšší než 8, ani pár a vyšší hodnoty.

To ovšem neznamená, že u nízkých listů nejsou povoleny postupky a fleše. Například piková8-piková7-piková6-piková5-piková4 platí jako nejnižší list. (Zároveň je to ale velmi silný vysoký list, totiž Straight Flush.)

 

Sestavení vysokého a nízkého listu

Stejně jako ve hře Omaha musíte ze dvou vašich Hole Cards a tří společných karet sestavit pokerový list. Při tom můžete pro Váš nízký a vysoký list použít libovolnou kombinaci ze dvou vašich Hole Cards. Můžete vzít jednu nebo dvě z vašich Hole Cards stejně tak pro vysoký jako i pro nízký list, nebo použijete dvě karty pro vysoký list a zbylé dvě pro nízký list - to záleží zcela na vás.

Když máte v ruce například A-K-10-2 a společné karty jsou A-A-7-6-4, je váš nejlepší vysoký list A-K+A-A-7 (trojice), a váš nejlepší nízký list A-2+7-6-4. Eso můžete nasadit v obou listech.

 

Aces Up a Aces Down

V Omaha Hi/Lo je eso nejvyšší a zároveň nejnižší kartou. Proto je klasický list A-2-3-4-5 (Wheel) tak silný. Je to nejlepší nízký list a zároveň postupka, a tím pádem i nejlepší vysoký list.
 

 

Tipy pro Omaha Hi/Lo

Scoping

Měli byste se vždy snažit vyhrát celý bank - tomuto postupu se říká Scoping. Existují dvě možnosti. Buď máte nejlepší vysoký list a nejlepší nízký list. Nebo máte nejlepší vysoký list a žádný z vašich protihráčů nemá nejlepší nízký list. Když se budete snažit vyhrát pouze vysoký nebo pouze nízký list, bude váš zisk jen poloviční.

 

Čtvrcení

I když máte nejlepší možný nízký list, nemůžete si být jisti, že skutečně vyhrajete polovinu banku. Je totiž pořád možné, že stejný nízký list má i jiný hráč, takže byste si museli rozdělit "nízkou" polovinu banku, tzn. vyhráli byste pouze jeho čtvrtinu. To znamená, že za váš list dostanete jen nižší částku. Ve skutečnosti byste s takovým listem mohli dokonce prohrát peníze.

Samozřejmě se stává, že si bank mezi sebou musí rozdělit i vysoké listy. Přesto existují vysoké listy, u nichž je jisté, že žádný další hráč tak dobrý list nemá.

 

 

 

Seven Card
je možná vůbec nejčastější pokerová varianta na světě. Pochází ještě z dob americké občanské války.

 

Hra

V Seven Card Stud dostane každý hráč postupně sedm karet. Tři se rozdávají lícem dolů, čtyři lícem nahoru tak, aby je viděli všichni hráči.

Když jsou všechny karty rozdány, můžete z libovolných pěti vašich karet sestavit co nejlepší pokerový list.

 

Antes

Seven Card Stud se hraje s Antes. Ještě před rozdáním karet zaplatí každý hráč do banku povinnou sázku. Ante obvykle činí 10% Small Bet.

 

Deal (rozdání)

Poté, co byly do banku vloženy Antes, dostane každý hráč tři karty: dvě zakryté a jednu odkrytou.

Následuje první sázkové kolo, počínaje hráčem s nejnižší odkrytou kartou podle barvy.

První hráč, který je na řadě, musí vsadit (Bring In), ale má přitom na výběr mezi Small Bet nebo poloviční Small Bet. V případě, že první hráč vsadí jen poloviční sázku, mohou následující hráči dorovnat nebo sázku zvýšit na hodnotu celé Small Bet. (nebo složit karty - složit karty můžete vždy.)

 

Fourth Street

Po prvním sázkovém kole dostane každý hráč čtvrtou odkrytou kartu.

Následuje druhé sázkové kolo. Toto a následující sázková kola začíná hráč s nejlepšími odkrytými kartami.

 

Fifth Street

Každý hráč dostane pátou kartu lícem nahoru.

Následuje třetí sázkové kolo, počínaje hráčem, který má nejlepší list o třech kartách.

 

Sixth Street

Každý hráč dostane šestou odkrytou kartu.

Následuje čtvrté sázkové kolo, počínaje hráčem, který má nejlepších list o čtyřech kartách.

 

Seventh Street (River)

Každý hráč dostane sedmou a poslední kartu. Ta se rozdává lícem dolů.

Následuje páté a poslední sázkové kolo, znovu počínaje hráčem, který má nejlepší list o čtyřech kartách.

Pokud po všech sázkových kolech zůstává ve hře více než jeden hráč, následuje Showdown. Nejlepší vysoký list vyhrává bank.

Pokud už nezbývá dostatečné množství karet, aby mohla být všem dosud aktivním hráčům rozdána sedmá karta, vyloží se River lícem nahoru. To je pak společná karta, kterou mohou všichni hráči využít k sestavení svého pokerového listu.

 

 

Tipy pro Seven Card Stud

Co je dobrý počáteční list?

Silný počáteční list obsahuje buď vysoký pár, trojici, tři karty do fleše nebo tři karty do postupky.

 

Karty ve hře

V Seven Card Stud musíte dávat pozor na to, jaké karty, které byste sami potřebovali, dostávají protihráči.

Předpokládejme, že dostanete tři srdce a chcete zůstat ve hře a spekulovat na fleš. Pokud ovšem vaši protihráči obdrží řadu srdcových karet, vaše šance na sestavení fleše se snižují.

Nebo když máte v ruce pár králů, rovnají se vaše šance, že dostanete jednoho ze zbývajících králů, prakticky nule v případě, že vidíte, že jeden z králů končí v listu soupeře.

 

Můžete porazit to, co vidíte?

Pokud nemůžete porazit část listu protihráče, která je odkrytá, pak jistě nemůžete porazit ani celý list, k němuž je třeba připočíst ještě zakryté karty.